Benefactors

/ El Museu Sa Bassa Blanca (msbb)

Convertir-se en benefactor i rebre el certificat de donació implica fer un donatiu a la Fundació, que es destinarà al sosteniment d'aquesta, i contribuirà a la conservació i restauració de Béns del Patrimoni Històric Espanyol i Béns Catalogats (BC); així mateix ens ajudarà en la consecució de la nostra missió, que no és altra que apropar l'art, la natura i l'arquitectura a la vida de les persones.

Les donacions són deduïbles a raó del 25% per a persones físiques tributant a Espanya i 35% per a societats domiciliats en el territori nacional.

Clicau aquí per a descarregar el formulari

Clicau aquí per a conèixer els nostres benefactors.

Situat a Alcúdia, Mallorca, el Museu Sa Bassa Blanca (msbb) és un museu plenament integrat a la naturaleza, en un entorn protegit i declarat reserva biológica.
msbb - Museu Sa Bassa Blanca

msbb

Museo Sa Bassa Blanca

Fundación Yannick y Ben Jakober

Free phone number:Teléfono gratuito:Telèfon gratuït:Kostenlose Telefonnummer: 900 777 001

Comprar Tickets